Zespół

Witamy w zespole rallye racing trainers !!!


Zespół powstał z inicjatywy młodych zawodników i sympatyków sportu samochodowego w formule wspomagania, wymiany doświadczeń, pomocy w startach.

Wielu chętnych decydując się na starty w rajdach czy wyścigach samochodowych nie zawsze znajduje spodziewaną opiekę w klubach, a przy kompletnym braku doświadczenia nie są w stanie szybko zrealizować swoich marzeń, ambicji. W efekcie stają się tylko sympatykami, kibicami sportowymi. Wielu próbuje skrótów licząc na sponsorów, niektórzy decydują się na zakup drogiego sprzętu lub kosztowne przeróbki, licząc na łatwe zwycięstwa i sponsoring. Najczęściej po zbudowaniu rajdówki czy wyścigówki po paru startach następuje ogromne rozczarowanie z powodu braku wyników i w efekcie rezygnacja. Najbardziej ambitni, uparci w końcu startują i po 6-8 latach dochodzą do średniego poziomu techniki jazdy, średnich wyników bez możliwości rozwoju. Właściwy rozwój to równoległe przygotowanie zawodnika i sprzętu. Inwestowanie tylko w samochód z wiarą w swój talent kończy się szybko a przykłady kilku karier w mistrzostwach kraju czy świata to tylko wyjątki, które potwierdzają regułę. Tymczasem pełne mistrzowskie wyniki osiągają zawodnicy, którzy stale trenują. Bogaty, drogi samochód gwarantuje wyniki tylko do momentu gdy dotychczasowy konkurent kupi to samo lub podobne.

Nasuwa się pytanie czy to błędne koło można przerwać, czy są szanse dla innych? Tak i dlatego powstał ten zespół. Pomoc w zakresie rozwoju techniki jazdy poprzez programy treningowe, przekaz doświadczeń przez utytułowanych zawodników w zakresie przygotowania sprzętu, dające możliwość startów dla większości zawodników.

Program ogólny to:
– preferowanie przez zespół idei sportowego podejścia do startów
– zespół będzie zrzeszał zawodników z różnych klubów
– przewidujemy współpracę z klubami w zakresie pomocy w przeprowadzaniu imprez sportowych pod kątem rozwoju kierowców i pilotów, ich technik jazdy
– pomoc w przygotowaniu sprzętu w zakresie minimalizacji kosztów
– współpraca z firmami szkolącymi z technik jazdy

Powyższe tematy będą omawiane szczegółowo w felietonach, odpowiedziach na pytania z forum i innych form kontaktu.
Obecna nazwa internetowa wynikła z życzeń młodych członków zespołu.

Barbara Chrostowska – Prezes AT

Tomek Dziurzyński – Vice Prezes

Krzysztof Lemieszek  Dyrektor

Robert Juchiewicz  Manager

Adam Chrostowski
Aleksandra Górska
Adam Grzelka
Artur Makuch 
Jacek Znyk
Jakub Żołędowski
Konrad Sobczyk
Krzysztof Staniszewski
Maciej Godlewski
Maciej Rycielski
Przemek Jędryczkowski 
Ryszard Plucha

RP licencja sedzowska

RP licencja sedzowska2